Фирми, извършващи еднородна дейност в един и същ обект или обекти, които са собственост на две или повече свързани лица, при задължителната регистрация по ДДС, задължително подават справка за облагаемия оборот. Това предвиждат промени в правилника за прилагане на Закона за ДДС, които финансовото министерство обяви за обществено обсъждане.

Това изискване вече е записано и в Закона за корпоративното подоходно облагане. То беше вкарано в законовите промени в края на миналата година поради многобройни случаи, при които фирми стопанисват обекти и когато натрупат оборот малко под 50 000 лв. или актове за данъчни нарушения, прехвърлят обекта на свързани с тях лица и зануляват оборота.

Друга поправка в правилника въвежда право на поправки, когато във VIES декларацията са посочени грешен идентификационен номер или неточни данни за доставката, които доставчикът може да обоснове. Тези декларации са задължителни за фирми, които имат задгранични доставки и при тях изпращач и получател трябва да подадат всеки в своята държава идентични декларации. Чрез тях и през обмена на данни съответните данъчни служби извършват контрол, а при подаване на грешни данни има солидни глоби.

При внос на стоки предназначени за свободни икономически зони, получателят ще уведомява Приходната агенция 7 дни преди доставката, гласи друга поправка. Фирми, които държат на склад стоки до поискване вече ще се водят в специален електронен регистър. В него подробно ще се записва подадена от него декларация за това каква е стоката, кой е получателят, както и т.нар. заместващо лице, ако титулярят не бъде открит.