ЗА НАС

Сдружение с нестопанска цел АСОЦИАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРИТЕ И РЕСТОРАНТЬОРИТЕ В ГР. КАЗАНЛЪК, е основано в началото на 2011 год. и е създадено по инициатива на собствениците на ресторанти и хотели в Казанлък. То има за цел и осъществява защита на правата и интересите на своите членове пред община Казанлък, както и всички други общински и държавни органи и институции.
Асоциацията е насочена към подпомагане на икономическото развитие на града, подобряване на конкурентноспособността, в сферата на хотелиерските и ресторантьорските услуги, създаване на различни бизнес партньорства, повишаване качеството на предлаганите услуги.Отстоява интересите на членовете си, свързани с търговската им дейност, като организира, координира и поощрява развитието на територията на гр. Казанлък.
В дейността си сдружението се ръководи от принципите на свобода на избор и доброволност на участие, сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнения и идеи, както и партньорство с всички институции, имащи отношения към проблемите на хотелиерите и ресторантьорите.

Управителен съвет

Председател

Димитър Овчаров – Про Индъстри ООД

Заместник Председател

Петър Веков – „Шипка” ЕООД

Техничски сътрудник

Кристина Демирева

Член

Костадинка Василева – „Палас” ООД

Член

Антони Илиев – Директор на ПГЛПТ – Казанлък

Член

Иван Катанов – Агрострой СП ООД

Учредители

Антоанета Митева

“Митеви-77” ООД

Иван Иванов

ЕТ “Иван Рачев ИРА – 92”

Радка Башалова

хотел “Веста”

Татяна Томова

“Томи Шоу козметикс” ЕООД

Цветин Радевски

“ЦАР К – к” ЕООД

Атанас Атанасов 

“Ран-2001” ЕООД

Костадинка Василева

“Палас” ООД

Рени Червенкова

ПГЛПТ – Казанлък

Теодора Мутафова

“Сипа – пластик” ООД

Димитър Янков 

“Енерго трейд сървиз” ЕООД

Милена Енчева

“Бултел” ЕООД

Стоян Петров

“Стан-07” ООД

Панайот Панайотов 

ресторант “Капитал”

Жеко Цонев

Мери и сие” ООД

Петър Веков

“Шипка” ЕООД

Стоян Чипилски

“Сисо – комерс”

Петко Паунов

“Вего – 69” ЕООД

Долината на розите и тракийските царе

Град Казанлък е разположен във физическия център на България, в западната част на Казанлъшката котловина. Населението му е около 82 000 души. Градът е център на Долината на розите и тракийските царе и атрактивна туристическа дестинация. Тук се намира най-голямата и най-добре запазена в страната Тракийска гробница, включена в списъка на ЮНЕСКО – Казанлъшката гробница, както и Музеят на розата. В района на Казанлък има два резервата и пет защитени местности, множество удивителни творения на природата и вековни гори. Градът се намира в периферията на най-големия и изключителен с красотата си резерват в Стара планина – “Джендема”, включен в Национален парк “Централен Балкан”. Границите на парка стигат почти до Казанлък на запад.