СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Управителен съвет

Димитър Овчаров

Председател

Телефон

+359 887 841 730

ИМЕЙЛ

Костадинка Василева

Телефон

+359 887 227 777

ИМЕЙЛ

Петър Веков

Телефон

+359 888 301 762

ИМЕЙЛ

Антони Илиев

Телефон

+359 879 386 844

ИМЕЙЛ

Иван Катанов

Телефон

+359 883 308 000

ИМЕЙЛ